WHO resolutie preventie gehoorverlies aangenomen
Op 30 mei vond de 70e bijeenkomst van de Wereld Gezondheidsorganisatie plaats (WHO). Eén van de agendapunten was de preventie van doofheid en gehoorverlies. Deze resolutie is besproken en aangenomen door de WHO.

In de resolutie staat onder andere dat de WHO erkent dat gehoorverlies door lawaaischade (zowel werkgerelateerd als recreatief en door de omgevingsfactoren) een groot probleem is, en dat gehoorverlies in de meeste gevallen voorkomen kan worden. Lidstaten worden onder andere aangespoord om screening tools te ontwikkelen en in te voeren zodat ziekten die tot gehoorverlies kunnen leiden en gehoorverlies bij risico groepen (zoals bijvoorbeeld kinderen, ouderen en groepen die door werk of recreatie aan lawaai worden blootgesteld) in een vroeg stadium kan worden gedetecteerd.
Onlangs verzocht de Nationale Hoorstichting staatssecretaris Van Rijn om deze resolutie te erkennen en te ondersteunen. Meer informatie hierover, vindt u hier. De reactie op het verzoek leest u hier.

De volledige resolutie leest u hier.

Het persbericht van de WHO kunt u hier vinden.

 

Laat nu iets van je HOREN

Steun ons.