Over voorlichting…
“Er is nog veel onwetendheid, ook onder docenten en ouders, voorlichting blijft nodig.”

Het verhaal van Hein van Steen, vader

“Toen onze dochter met piepende oren thuiskwam na een schoolfeest hebben we direct aan de bel getrokken. Na veel inspanningen de school te overtuigen, waarbij ook geluidsmetingen zijn verricht, is uiteindelijk toegezegd dat een geluidsbegrenzer van 88 decibel wordt ingesteld op de geluidsapparatuur op school.”

“Mijn kinderen zijn inmiddels bijna van school, maar voor toekomstige leerlingen is het goed dat deze begrenzing er is. Er is nog veel onwetendheid, ook onder docenten en ouders, voorlichting blijft nodig. En als het aan mij ligt ook wettelijke regels voor het geluid op feesten, zeker als het om kinderen gaat!”

Het verhaal van Hein van Steen heeft de Hoorstichting geïnspireerd om een Geluidsadvies Schoolfeesten te ontwikkelen. Dit advies biedt scholen een kader om een voor het gehoor veilig feest te organiseren.

Lees meer over wat scholen kunnen doen

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer