hoortesten

De hoortesten zijn ontwikkeld in samenwerking met audiologen en gebaseerd op het spraak-in-ruis-principe. Een spraak-in-ruis test geeft inzicht in hoe goed spraak kan worden verstaan en hoe goed tonen van elkaar kunnen worden onderscheiden.

 

Oorcheck hoortest

De Oorcheck hoortest is een spraak-in-ruistest die specifiek ontwikkeld is om lawaaislechthorendheid te detecteren. De test is ontwikkeld voor jongeren vanaf 12 jaar.

oorcheckpngDoe de Oorcheck hoortest

Kinderhoortest

Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen hun gehoor testen met de kinderhoortest.

kinderhoortestDoe de Kinderhoortest

Nationale Hoortest

De Nationale Hoortest is een wereldwijd gebruikte cijfer-in-ruistest waarmee getest wordt hoe goed iemand spraak kan verstaan als er ruis op de achtergrond klinkt. Met behulp van zogenaamde cijfer drietallen, zoals bijvoorbeeld 3-4-1, wordt een mogelijk gehoorprobleem gedetecteerd. Deze screeningtest voor gehoorverlies is voor volwassenen vanaf 18 jaar. Let op: om de test te doen is een Flash Player nodig.

Doe de Nationale Hoortestnationale hoortest

 

 

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer