RIVM-advies geluidsnormen muzieksector
RIVM-advies geluidsnormen muzieksector

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op 28 maart het Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten naar buiten gebracht. In dit advies, dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is opgesteld, staan geluidsnormen voor plekken waar versterkte muziek gespeeld wordt zoals clubs, discotheken, cafés en scholen.

In dit advies, dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is opgesteld, staan geluidsnormen voor plekken waar versterkte muziek gespeeld wordt zoals clubs, discotheken, cafés en scholen.

Het RIVM heeft een differentiatie aangebracht voor verschillende leeftijdsgroepen (zie tabel).

Doelgroep Geluidsnorm Leq 15 min (gemiddeld over 15 minuten)
16 jaar en ouder 102 dB (A)
14 en 15 jaar 96 dB (A)
13 jaar en jonger 91 dB (A)

 

De Hoorstichting, onderdeel van VeiligheidNL, vindt het goed dat die leeftijdsdifferentiatie is aangebracht. Deze geluidsniveaus zijn echter, zoals het RIVM ook aangeeft, niet voor iedereen veilig, aldus de expert opinion. Dit komt mede doordat onbekend is aan welke geluiden en in welke mate personen nog meer worden blootgesteld (muziekspeler, klussen, motorrijden, gamen). Het dragen van gehoorbescherming met muziekfilter is daarom volgens ons onverminderd belangrijk.

Lees meer informatie over het voorkomen van gehoorschade door muziek.

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer