Ziekteverzuim door stress gehoorschade
Uit nationaal en internationaal onderzoek komt naar voren dat werknemers met een gehooraandoening vaker en langer ziek zijn.

Zo bleek uit Nederlands onderzoek dat het percentage werknemers met gehooraandoeningen dat zich in 12 maanden ziek had gemeld, 22% hoger was dan het percentage werknemers zonder gehooraandoeningen (respectievelijk 77% versus 55%). Dit ziekteverzuim houdt verband met stressklachten die worden veroorzaakt doordat horen en communiceren meer moeite kosten. Ruim een kwart (26%) van het ziekteverzuim van werknemers met een gehooraandoening werd veroorzaakt door vermoeidheid, spanning en burn-out. Bij werknemers zonder gehooraandoening waren deze stress-gerelateerde klachten slechts bij 7% de oorzaak van het ziekteverzuim.

Bron: Kramer, S. E., Kapteyn, T. S., & Houtgast, T. (2006). Occupational performance: Comparing normally-hearing and hearing-impaired employees using the Amsterdam Checklist for Hearing and Work. International Journal of Audiology, 45, 503–512.

 

DOWNLOAD PDF Ziekteverzuim door stress gehoorschade

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer