Slechthorendheid Nederland
De Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) maakte in 2003 op basis van verschillende registraties en onderzoeken de inschatting dat circa 1 op de 10 Nederlanders slechthorend is door lawaaischade en ouderdom. In 2003 kwam dat neer op bijna 1,5 miljoen slechthorenden. Momenteel zijn er meer dan 16 miljoen Nederlanders waardoor de inschatting neerkomt op 1,6 miljoen slechthorenden. Het is aannemelijk dat het werkelijke aantal slechthorenden hoger ligt. Door vergrijzing van de bevolking is het zeer waarschijnlijk dat het aandeel mensen met ouderdomsslechthorendheid in de bevolking sneller is toegenomen.

Bron: Raad voor Gezondheidsonderzoek. Advies Gehooronderzoek: Gehoor voor het gehoor. Den Haag, 2003.

 

DOWNLOAD PDF Slechthorendheid Nederland

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer