RIVM-rapport Gehoorschade in Nederland
In opdracht van de ministeries van VWS en SZW heeft het RIVM in 2013 de in Nederland beschikbare cijfers over gehoorschade en geluidsblootstelling geïnventariseerd.

Belangrijkste conclusie is dat cijfers om de omvang van gehoorschade als gevolg van geluidblootstelling en de trends daarin vast te stellen ontbreken, maar dat er diverse waarnemingen en ontwikkelingen zijn die aannemelijk maken dat er sprake is van een toename bij jongeren.

Er wordt daarom aanbevolen om registraties van gehoorproblemen en geluidsblootstelling te verbeteren en te investeren in langdurig onderzoek.

Bron: Gommer, M. , Hoekstra, J., Engelfriet, P., Wilson, C. & Picavet, S. (2013). Gehoorschade en geluidsblootstelling in Nederland – inventarisatie van cijfers. RIVM Briefrapport 020023001/2013.

 

DOWNLOAD PDF RIVM-rapport Gehoorschade in Nederland

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer