Rapport NVWA muziekspelers
Sinds januari 2013 gelden er binnen de Europese Unie strengere eisen voor persoonlijke muziekspelers (PMP’s). Het maximaal toegestane volume van alle afspeelapparaten is vastgesteld op 85 decibel en de uitgangsspanning naar de koptelefoon op 27 millivolt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 2014 monitoronderzoek gedaan om inzicht te krijgen in hoeverre de PMP’s die op de markt zijn aan de eisen voldoen. De helft van de onderzochte spelers voldoet niet (volledig) aan de gestelde eisen.

Bron: Nederlandse Voedsel-  en Warenautoriteit; Divisie Consument en Veiligheid; Productveiligheid. Gewijzigde factsheet inspectieresultaten Personal Music Players (PMP’s), september 2014.

 

DOWNLOAD PDF Rapport NVWA muziekspelers

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer