Beroepsziekte slechthorendheid
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) registreert en signaleert beroepsziekten in Nederland. Uit gegevens van het NCvB blijkt dat gehoorstoornissen al jarenlang in de top van de meest gemelde beroepsziekten staan.

DOWNLOAD PDF Beroepsziekte slechthorendheid

Laat nu iets van je HOREN

Steun ons.