Artikel relatie spraakverstaan in ruis en eenzaamheid
In 2016 verscheen een artikel over de longitudinale relatie tussen spraakverstaan in ruis en psychosociale uitkomsten in Ear & Hearing. Hierin staat dat gemiddeld over een periode van vijf jaar slechter spraakverstaan in ruis samen blijkt te hangen met meer gevoelens van emotionele en sociale eenzaamheid voor 18 tot 70-jarigen.

Uit het onderzoek van Mariska Stam van het VU medisch centrum bleek dat mensen met een slechter gehoor zich vaker eenzaam voelen dan mensen die spraak in achtergrondlawaai goed kunnen verstaan. Het ging hier om het gemis van een intieme relatie (emotionele eenzaamheid) als wel contacten in een bredere sociale context (sociale eenzaamheid).

In sommige groepen deelnemers was een achteruitgang in gehoor gerelateerd aan meer gevoelens van sociale eenzaamheid (voor degenen die trouwden in de periode van onderzoek en voor degenen die geen hoortoestel gebruikten).

Bron: Stam, M., Smit, J. H., Twisk, J. W., Lemke, U., Smits, C., Festen, J. M., & Kramer, S. E. (2016). Change in Psychosocial Health Status Over 5 Years in Relation to Adults’ Hearing Ability in Noise. Ear and Hearing, 37, 680-689.

DOWNLOAD PDF Artikel relatie spraakverstaan in ruis en eenzaamheid

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer