Artikel relatie snelheid achteruitgang gehoor en mate van eenzaamheid 55-plussers
In 2014 verscheen een artikel in het Journal of Aging and Health waarin werd onderzocht of de snelheid van achteruitgang in gehoor de psychosociale gezondheid (eenzaamheid en depressie) van ouderen (55 tot 85 jaar) beïnvloedt.

Uit het onderzoek blijkt dat relatief snelle achteruitgang van het gehoor van ouderen leidde tot een grotere toename van eenzaamheid in twee subgroepen ouderen, namelijk deelnemers met een matige gehoorstatus en deelnemers die recent hun partner hadden verloren. Er werden geen significante verbanden gevonden tussen mate van toename in slechthorendheid en mate van toename in depressie.

Gezien de individuele variatie wat betreft patronen van gehoorachteruitgang lijkt het monitoren van het gehoor van ouderen een belangrijk startpunt te zijn voor het op maat kunnen aanbieden van preventieve maatregelen tegen eenzaamheid.

Bron: Pronk, M., Deeg, D.J.H., Smits, C., Twisk, J.W., Festen, J.M., Kramer, S.E. (2014). Decline in hearing ability in older persons: Does the rate of decline affect psychosocial health? Journal of Aging and Health, 26, 703–723.

DOWNLOAD PDF Artikel relatie snelheid achteruitgang gehoor en mate van eenzaamheid 55-plussers

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer