Artikel prevalentie van gehoorverlies onder 65-plussers
Uit recent onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat één op de drie mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder een substantieel gehoorverlies heeft (gemiddeld verlies van minimaal 35 decibel aan het beste oor). Wat opvalt is dat mannen en vrouwen qua gehoor steeds meer op elkaar gaan lijken. Twintig tot dertig jaar geleden hoorden mannen op latere leeftijd nog een stuk slechter dan vrouwen. Dit verschil is aanzienlijk verminderd. Dat heeft mogelijk te maken met de slechtere leefgewoonten van vrouwen in de afgelopen decennia enerzijds en de betere lawaaibescherming en voorlichting op het werk anderzijds.

Onderzoeker Nienke Homans adviseert op basis van de onderzoeksresultaten om niet te lang te wachten met het testen van je gehoor. Als er sprake is van gehoorverlies, ga dan voor hoortoesteladvies naar een audicien of audiologisch centrum. Hoortoestellen zorgen ervoor dat de hersenen actief blijven. Daarnaast houden hoortoestellen het horen en verstaan goed op peil, waardoor de slechthorende kan blijven deelnemen aan het dagelijks leven.

Bron: Homans, N. C., Metselaar, R. M., Dingemanse, J. G., van der Schroeff, M. P., Brocaar, M. P., Wieringa, M. H., … & Goedegebure, A. (2016). Prevalence of age‐related hearing loss, including sex differences, in older adults in a large cohort study. The Laryngoscope, 127, 725-730.

DOWNLOAD PDF Artikel prevalentie van gehoorverlies onder 65-plussers

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer