Artikel Gehoorscreening en Preventie Gehoorschade
In 2016 verscheen een artikel over gehoorscreening en het voorkomen van gehoorschade in het Journal of Adolescent Health. Hierin staat dat het gebruik van online zelftests, zoals de Oorcheck kan bijdragen aan de bewustwording van jongeren wat betreft gehoorschade door harde muziek.

Naast het doen van een hoortest zouden jongeren voorlichting moeten krijgen over het ontstaan van gehoorschade door harde muziek en hoe deze gehoorschade te voorkomen is. De GGD zou deze voorlichting op zich kunnen nemen. Daarnaast zouden GGD’en tijdens hun contactmomenten met jongeren vragenlijsten kunnen afnemen over risicogedrag dat gehoorschade veroorzaakt en de jongeren ertoe kunnen oproepen om een online hoortest te doen.

Het doen van een hoortest in combinatie met voorlichting zou kunnen resulteren in vermindering van risicogedrag onder jongeren. Bij een herhaald slecht resultaat op een online hoortest zou de jongere een diagnostisch audiogram moeten krijgen waarbij ook gemeten wordt op de frequenties van 6.000 en 8.000 Hz.

 

Bron: De Laat, Van Deelen & Wiefferink, (2016). Hearing Screening and Prevention of Hearing Loss in Adolescents. Journal of Adolescent Health.

DOWNLOAD PDF Artikel Gehoorscreening en Preventie Gehoorschade

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer