Werken in lawaai

Dagelijks werken bijna een miljoen Nederlanders in schadelijke geluidsniveaus. Elk jaar melden zich ruim 3000 werknemers bij de bedrijfsarts met gehoorklachten door lawaai. Wat kun je als werkgever doen om het gehoor van je werknemers gezond te houden?

1) Test het gehoor jaarlijks

Speciaal voor bedrijven die werken met hard geluid, heeft de Hoorstichting in samenwerking met het LUMC en het AMC de HearOn hoortest ontwikkeld. HearOn helpt bedrijven slechthorendheid van werknemers snel en laagdrempelig op te sporen en daarmee collega’s duurzaam inzetbaar te houden. De hoortest kan zelfstandig worden gedaan, op smartphone, tablet of desktop. Daarmee wordt het gehooronderzoek binnen een bedrijf voor een belangrijk deel geautomatiseerd. Deze efficiencyslag kan bedrijven een besparing opleveren van 70%. De test kan ook worden ingezet als preventie instrument. Kijk voor meer informatie en een proefversie van de hoortest op hearon.nl.

2) Verminder geluidsniveaus van machines

Door omkasting of de aanschaf van andere machines kunnen de geluidsniveaus worden teruggedrongen tot onder de 80 decibel.

3) Bied goede gehoorbescherming aan

Goede gehoorbescherming beschermt het gehoor en zorgt er voor dat werknemers niet worden beperkt in het uitvoeren van hun functie.

4) Stimuleer gebruik van gehoorbescherming in vrije tijd

Ook in de vrije tijd worden werknemers blootgesteld aan hard geluid, bijvoorbeeld op de motor, tijdens het klussen of tijdens het uitgaan.

Interventies Veilig werken

Een van de manieren om de risico’s in kaart te brengen en meer bewustwording te creëren in een bedrijf is door gebruik te maken van de interventies Alerta en Sjaak van VeiligheidNL.

Laat nu iets van je HOREN

Steun ons.