Werken in lawaai

Dagelijks werken bijna een miljoen Nederlanders in schadelijke geluidsniveaus. Elk jaar melden zich ruim 3000 werknemers bij de bedrijfsarts met gehoorklachten door lawaai. Wat kun je als werkgever doen om het gehoor van je werknemers gezond te houden?

1) Test het gehoor jaarlijks

Door het gehoor te monitoren, kun je lawaaischade vroeg opsporen en maatregelen treffen.

2) Verminder geluidsniveaus van machines

Door omkasting of de aanschaf van andere machines kunnen de geluidsniveaus worden teruggedrongen tot onder de 80 decibel.

3) Bied goede gehoorbescherming aan

Goede gehoorbescherming beschermt het gehoor en zorgt er voor dat werknemers niet worden beperkt in het uitvoeren van hun functie.

4) Stimuleer gebruik van gehoorbescherming in vrije tijd

Ook in de vrije tijd worden werknemers blootgesteld aan hard geluid, bijvoorbeeld op de motor, tijdens het klussen of tijdens het uitgaan.

Interventies Veilig werken

Een van de manieren om de risico’s in kaart te brengen en meer bewustwording te creëren in een bedrijf is door gebruik te maken van de interventies Alerta en Sjaak van VeiligheidNL.

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer