leren over gehoor

Aandacht voor een gezond gehoor bij leerlingen en leerkrachten is belangrijk. Daarom is dit thema ook opgenomen in twee programma’s van de overheid: de Gezonde School-aanpak en het leerplankader Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl.

Wat kun je als school doen om de oren van kinderen gezond te houden? Als school help je mee kinderen te leren om veilig met hun gehoor om te gaan. Gebruik daarvoor onze erkende lespakketten. En houd het volume tijdens schoolfeestjes in de gaten, ons advies is een maximum geluidsniveau van 88 decibel.

Gezonde School-aanpak

Als partner van het vignet Gezonde School stimuleren wij scholen om structureel aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Door gebruik te maken van een van onze erkende lespakketten, een geluidslimiet te hanteren tijdens schoolfeesten en jaarlijks een gehoortest bij leerlingen af te nemen komen scholen in aanmerking voor een vignet Gezonde School. Lees meer over Gezonde School.

SLO Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl

Het gezond houden van het gehoor is opgenomen in dit leerplankader, dat op verzoek van de ministeries van OCW en VWS door de SLO is ontwikkeld. Het leerplankader draagt bij aan het bevorderen van een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren van nul tot vierentwintig jaar door te beschrijven wat zij op school en in de kinderopvang op dit gebied moeten leren. Bekijk hier het leerplankader.

Geluidsadvies Schoolfeesten

Kinderen en jongeren worden niet alleen blootgesteld aan hard geluid via mp3-spelers, ook op schoolfeestjes wordt harde muziek gedraaid. Hoe organiseer je een veilig schoolfeest? Houd het volume op maximaal 88 decibel. Lees hier ons advies.

Lesmateriaal

Onderstaand lesmateriaal is beschikbaar voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. Sommige materialen zijn te bestellen en anderen zijn gratis te downloaden.

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

MBO

Wil je een voorlichtingsles aanvragen? Klik hier voor meer informatie.

Websites

Filmpjes

Bekijk hier informatieve filmpjes over het voorkomen van gehoorschade.

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer