in de regio

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van gehoorschade. Door bij het verlenen van vergunningen aan festivals en discotheken rekening te houden met maximale geluidsniveaus. Niet alleen voor omwonenden, maar vooral ook voor de bezoekers en werknemers van het evenement.

De Nationale Hoorstichting adviseert een maximum geluidsniveau van 103 decibel te hanteren. Andere belangrijke maatregelen zijn het ter beschikking stellen van gehoorbescherming en informatievoorziening aan bezoekers. Lees hier meer over.

Deze afspraken zijn in lijn met het Convenant dat in 2016 is (her)ondertekend door de Staatssecretaris van VWS en brancheorganisaties van festivals, poppodia en evenementen VVEM en VNPF. De afspraken zijn niet gemaakt met discotheken en kroegen, waardoor het extra belangrijk is dat de gemeente hier aandacht voor heeft.

Handreiking GGD

De Werkgroep Geluid, vakgroep Milieu & Gezondheid, heeft een Handreiking Gehoorschade Jongeren opgesteld, bedoeld om gemeenten handvatten te bieden om gehoorschade bij bezoekers van festivals, concerten en andere evenementen te voorkomen.

Zie ook: Actueel Vraagstuk van Loket Gezondleven

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer