De Nationale Hoorstichting is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het doel en de activiteiten van de Nationale Hoorstichting dienen een algemeen belang.

Een ANBI is vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Daardoor kunnen we deze inkomsten volledig besteden aan onze activiteiten. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het geven aan goede doelen en de fiscale voordelen voor u.

Een ANBI is verplicht om bepaalde informatie over de bedrijfsvoering publiek toegankelijk te maken. Deze informatie hebben we voor u op een rijtje gezet.

– Het RSIN (fiscaal nummer)
– Het post- en bezoekadres
– Hoofdlijnen van het beleid (meerjarenplan 2013-2016)
– De samenstelling van het bestuur en functies
– De activiteiten van de organisatie
– Een financiële verantwoording (jaarverslagen in pdf)

Laat nu iets van je HOREN

Steun ons.