Oorcheck in JGZ

Onderzoek implementatie Oorcheck in de JGZ

In het Actieplan Preventie Gehoorschade wordt gepleit voor gehoorscreening bij scholieren. In 2016 onderzoekt de Hoorstichting of de online hoortest Oorcheck geschikt kan worden gemaakt om te dienen als kostenefficiënt screeningsinstrument voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Door de Oorcheck hoortest breed in te zetten op scholen wordt op nationaal niveau wetenschappelijke informatie verzameld over prevalentie en risicogroepen, en worden leerlingen tegelijkertijd bewust gemaakt van het belang van een goed gehoor.

Planning: 31 december 2016

Meer Info: Ilke Jellema,   jellema@hoorstichting.nl

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer