Validatie vragenlijst gehoorschade

Validatie vragenlijst voor onderzoek naar risicogedrag gehoorschade

Er is een nijpend tekort aan data over het gehoor en muziekluistergedrag van jongeren in Nederland. En een aantal GGD-en wil zelf onderzoek uitzetten naar het risicogedrag van jongeren. Er is daarom door de Nationale Hoorstichting in samenwerking met audiologen een vragenlijst opgesteld waarmee het risicogedrag van jongeren wat betreft muziek luisteren in kaart kan worden gebracht.  Deze vragenlijst zal in samenwerking met onderzoekers gevalideerd worden en daarna gecommuniceerd naar alle GGD-en.

Planning: start validatie 1 september 2016
Info: Ilke Jellema, jellema@hoorstichting.nl

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer