Hulp bij gehoorschade

Heb je het idee dat je anderen minder goed verstaat?

Test dan je gehoor gemakkelijk online op www.oorcheck.nl. Wil je je gehoor meteen uitgebreid laten onderzoeken, ga dan langs bij de huisarts of audicien.

Eerste tekenen van gehoorproblemen

Je hebt het niet meteen door als je gehoor achteruit gaat, want gehoorverlies verloopt meestal geleidelijk. De meeste mensen wachten veel te lang voordat ze aan de bel trekken, gemiddeld 7 jaar. Wees op tijd bij gehoorproblemen, herken je een van deze symptomen?

He, heb je me niet gehoord?
Beginnend gehoorverlies merk je doordat je zachte geluiden niet goed hoort; mensen zullen je vaker aanspreken op het feit dat je ze niet hebt gehoord. Ook merk je beginnend gehoorverlies doordat je mensen niet goed verstaat als er achtergrond geluid is, bijv. in een kroeg of op een feestje.

Mag de tv wat zachter?
Later hoor je ook hardere geluiden niet meer goed. Je zet de tv steeds harder. Dus als mensen aan je vragen of de tv wat zachter mag, dan kan dat een teken zijn.

Wat zeg je?
Nog later hoor je alle geluiden zachter en anders; vervormd, dof en onverstaanbaar. Hoe hard iemand ook praat. Laat het niet zo ver komen.

Handige sites

Stichting Hoormij
De Stichting Hoormij bestaat uit de NVVS, SH Jong en de FOSS en geeft voorlichting, organiseert lotgenotencontact en komt op voor de belangen van mensen met hoorproblemen. Via de website hoorwijzer.nl geeft de NVVS informatie over hoortesten, specialisten, vergoedingen en hoorhulpmiddelen.

Oorakel
Oorakel geeft onafhankelijk advies over hoor hulpmiddelen.

Nederlandse KNO-vereniging
Voor meer informatie over het werk van de KNO-arts en de KNO-vereniging.

Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
Voor meer informatie over het werk en de locaties van audiologische centra in Nederland.

GGMD
Landelijke aanbieder van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Hoorinfoteek
Voor onafhankelijk advies over hoorhulpmiddelen.

Tinnitusloket

Landelijk nummer voor hulp bij oorsuizen

 

Weten wat VeiligheidNL nog meer doet?

lees meer